• ارسال ایمیل انبوه به کاربران

سامانه ارسال ایمیل

به صورت یکپارچه در مجموعه قفل از سیستم ارسال ایمیل انبوه با ارسال به Inbox لذت ببرید . قابلیت ارسال فاکتور از طریق ایمیل به مشتری ، قابلیت بازیابی رمز از طریق ایمیل، ارسال تبلیغات و تبریک و تخفیفات وجهه کاری شما را دگرگون خواهد ساخت.
Scroll to Top