• سامانه ارسال پیامک در داخل پورتال مدیریتی قفل

سامانه ارسال پیامک

به صورت یکپارچه در سیستم مدیریت قفل از سامانه پیامک با قابلیت اطلاع رسانی ، تبلیغات، ارسال به صورت خدماتی و یا بلک لیست مشتریان خود را چند برابر کنید.
Scroll to Top